Riviera > Lidgeld

Waarom vraagt Riviera lidgeld?

Spijtig, maar zonder lidgeld kan Riviera Bridge club niet bestaan. Het lidgeld komt steeds ten goede aan de leden. Het dient om een goede werking van onze club mogelijk te maken zoals dienstverlening, drukwerk, materiaal, energiekosten, onderhoudswerken, ...

Jaarlijkse bijdrage:

per lid: €100,00
per koppel: €170,00
studenten: €20,00
2de lidmaatschap: €50,00

Welke voordelen bieden wij aan onze leden?

Betaling

Het lidmaatschap wordt jaarlijks vernieuwd in augustus en is pas definitief indien het volledige bedrag gestort is op de rekening van de club.
Hieronder de gegevens:
Bank: BNP Paribas Fortis
IBAN: BE83 0011 2785 9315
BIC:   GEBABEBB