Riviera > Jaarvergadering

De Algemene Vergadering (ALV) wordt éénmaal per jaar gehouden. Alle leden van Riviera Bridge club zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV.

Voor reden van privacy zijn onze jaarverslagen enkel toegankelijk voor de leden van
Riviera Bridge club.

Paswoord