Riviera > Huisreglement en interne code

Riviera Bridge club biedt haar leden en bezoekers graag een ontspannen sfeer en veel bridgeplezier en verzoekt u vriendelijk daar aan bij te dragen. Bijgevolg, iedereen die komt spelen op Riviera wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van ons huisreglement en zich er aan te houden.

Huishoudelijk reglement

Onze interne code en huisreglement staan garant voor een aangenaam bridgekader voor iedereen.
>> Download hier ons huishoudelijk reglement

Gedragsregels

Het Reglement Ethiek en discipline van Riviera voor de behandeling van ernstige ethische overtredingen.
>> Download hier het reglement Ethiek en Discipline

Spelregelboekje

Een overzicht van de internationale spelregels voor wedstrijdbridge die ook van toepassing zijn in onze bridgeclub.
>> Download hier het internationaal wedstrijdreglement

De algemene reglementen zijn zeer omvangrijk. Hieronder vindt u een beknopte versie terug die alle meest voorkomende zaken toelicht.
>> Download hier de beknopte versie van de reglementen bridge

Conventieboekje

In het conventieboekje zijn de meest courante conventies opgenomen.
>> Download hier het Bridge conventieboekje